Įtrauki ir kūrybinga visuomenė: nauji ir į rezultatus orientuoti viešųjų paslaugų teikimo ir smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tyrimai: (I) naujos paslaugos / produkto poreikio tyrimas; (II) paslaugos / produkto kokybės tyrimas; (III) įmonės marketingo kultūros kaip konkurencinio pranašumo tyrimas
Aprašymas:
Dinamiška, aktyvios konkurencijos ir dažnai sudėtinga verslo aplinka iššaukia būtinybę ieškoti ne tik tradicinių, bet dažnai ir netradicinių sprendimų verslo plėtrai ar stabilumui užtikrinti. Įmonės intensyviai ieško būdų, kaip išsiaiškinti vartotojo poreikius ir lūkesčius, kaip įvertinti jo pasitenkinimą produktu, kokie veiksniai yra svarbiausi, vertinant produkto kokybę, kas skatina vartotoją būti lojaliu, kas formuoja įmonės išskirtinį, sunkiai nukopijuojamą konkurencinį pranašumą. Tyrimų metu gauti atsakymai į šiuos klausimus labai svarbūs, bet dar svarbiau gautus rezultatus panaudoti įmonės pro aktyvioje veikloje, siekiant formuoti organizacijoje kultūrą, kurioje savivaldus mokymasis taptų nuolatine organizacijos būsena.

Raktažodžiai:
Verslo plėtra, paslaugos / produkto kokybė, poreikio tyrimas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Užklausos forma