Matavimo priemonių ir sistemų prototipų kūrimas
Aprašymas:
Prototipas kuriamas pagal aiškiai identifikuotas pradines technines sąlygas, remiantis jomis modeliuojama ir gaminamos naujos arba apčiuopiamai patobulintos matavimo priemonės arba sistemos (kopijos arba pavyzdžiai). Šis originalus gaminys konstruojamas taip, kad būtų išpildytos ne tik techninės charakteristikos, bet ir eksploatavimo sąlygos. Prototipas išbandomas ir padarius visus būtinus pakeitimus, gali būti pradėta, esant poreikiui, serijinė gamyba.

Raktažodžiai:
Neelektrinių dydžių matavimai, prototipas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Labai aukšto dažnio osciloskopas DSOX91304A
Oscilografas leCroy WS454
Generatorius AFG3102
Aukštų dažnių signalų generatorius N5183A
Aukšto dažnio osciloskopas HRO 66Zi
Užklausos forma