Ieškoti

Deimanto tipo anglies plėvelių auginimas
Aprašymas:

Deimanto tipo anglies dangų auginimo jonpluoštės sintezės būdu sistema

Raktažodžiai: deimanto tipo anglis, DTAD, jonpluoštė sintezė, sluoksnių formavimas, vakuuminiai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Jonų energija 400-1000 eV

Taikymo sritys: Deimanto tipo anglies dangų auginimas jonpluoštės sintezės būdu
Užklausos forma