Diodiniai mikrodozimetrai
Aprašymas:

Puslaidininkinių dozimetrų, skirtų brachiterapijai, komplektas. Darbui reikalinga licencija

Raktažodžiai:
detektoriai, brachiterapija

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Techninė specifikacija:

Puslaidininkiniai lankstūs dozimetrai, telpantys į 6 Fr kateterius, pacientų apšvitos dozėms nuo 0,1 iki 10 Gy registruoti. Darbui reikalinga licencija

Taikymo sritys:
Dozių in vivo bei in vitro matavimas didelės dozės brachiterapijoje
Užklausos forma