UMI

Aukštos įtampos elektros įrenginių diagnostikos akustine emisija įranga su priedais Doble DFA300
Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Sistema universali, galinti fiksuoti ir matuoti elektromagnetinės spinduliuotės ir akustinius signalus;

Galimybė aptikti dalinį išlydį ir nustatyti vietą neatjungiant tiriamojo objekto nuo elektros tinklo;

Galimybė matuoti dalinio išlydžio skleidžiamą triukšmą įrenginio viduje;

Akustinio įėjimo kanalo dažnių juosta 10 kHz...500 kHz prie -3dB;

Aukšto dažnio įvesties kanalo dažnis 50...1000 MHz;

Aukšto dažnio kanalo tikslumas ±100 kHz;

Aukšto dažnio įvesties kanalo impedansas 50 Ω;

Galimybė prijungti išorinę parabolinę anteną;

Galimybės aptikti dalinius išlydžius pagal pikines ir vidutines reikšmes;

Matavimo režimai suderinami su: ištisinis, vidutinis, maksimumo, skirtuminis;

Atmintis – vidinė su galimybe pajungti išorinę atmintį;

Įrenginio sąsaja USB;

Maitinimas iš akumuliatorių Li-Ion;

Darbo iš baterijų laikas >6 h;

Saugomų duomenų failų formatas XML;

 

Taikymo sritys:
1. Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus 2. Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose 3.Ultragarsinės diagnostikos metodų taikymo medicinoje taikomieji moksliniai tyrimai 4.Ultragarsinių kokybės kontrolės sistemų, skirtų technologinių procesų stebėsenai gamyboje atlikti prototipų kūrimas 5.Pramonės objektų bei didelių gabaritų inžinierinių konstrukcijų saugą užtikrinančių ultragarsinių matavimo, neardomųjų bandymų bei stebėsenos sistemų prototipų kūrimas 6. Medicininėje bei techninėje diagnostikoje naudojamų ultragarsinių keitiklių prototipų kūrimas 7.Naujų ultragarsinių neardomųjų bandymų ir matavimo metodų pritaikymo pramonės gaminių kokybės kontrolei bei gamybos procesų stebėsenai atlikti techninės galimybių studijos
Užklausos forma