UMI

Portatyvinis tiriamųjų metalinių lydinių sudėties nustatymo įrenginys Olympus VANTA XRF
Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Nešiojamas Rentgeno fluorescencinis analizatorius su integruotu Rodžio anodu;

Fluorescencijos sužadinimo šaltinis: ne mažiau kaip 4 W, daugiau nei 35 kV

rentgeno šaltinio, leidžia atlikti analizę

šių cheminių elementų: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,

W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd,Sn, Sb

Detektoriaus tipas: didelio ploto SDD ( silicio dreifo detektorius);

Integruotas kolimatorius pasirenkant 3 mm arba 10 mm ploto matavimo taškus;

 

Elementų aptikimo ribos išreiškiamos per bandymų laiką iki 60 sekundžių vienam spinduliui automatiniu režimu, kurių metu pasiekiamas analizuojamų elementų koncentracijos išskaičiavimas.

Taikymo sritys:
1. Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus 2. Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose 3.Ultragarsinės diagnostikos metodų taikymo medicinoje taikomieji moksliniai tyrimai 4.Ultragarsinių kokybės kontrolės sistemų, skirtų technologinių procesų stebėsenai gamyboje atlikti prototipų kūrimas 5.Pramonės objektų bei didelių gabaritų inžinierinių konstrukcijų saugą užtikrinančių ultragarsinių matavimo, neardomųjų bandymų bei stebėsenos sistemų prototipų kūrimas 6. Medicininėje bei techninėje diagnostikoje naudojamų ultragarsinių keitiklių prototipų kūrimas 7.Naujų ultragarsinių neardomųjų bandymų ir matavimo metodų pritaikymo pramonės gaminių kokybės kontrolei bei gamybos procesų stebėsenai atlikti techninės galimybių studijos
Užklausos forma