SHMMF
Ieškoti

Organizacijos žmogiškųjų išteklių vystymo rezervų atskleidimo tyrimas
Aprašymas: Rezultatas: atskleisti konkrečios organizacijos žmogiškųjų išteklių vystymo rezervai ir šių rezervų įveiklinimo planas. Ataskaitos apimtis priklauso nuo organizacijos dydžio, padalinių įvairovės ir rezervų dydžio.

Raktažodžiai: žmogiškieji ištekliai, žmogiškųjų išteklių vystymas, žmogiškųjų išteklių rezervas.

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma