SHMMF
Ieškoti

Virtualios mokymo(-si) platformos panaudojimo galimybių Lietuvos mokyklose tyrimai
Aprašymas: Pagrindus metodiką, siekiama atsakyti, kaip elektroninė klasės sistema įtakoja darbą pamokos metu, kaip palengvina mokytojų darbą pamokų ir pasiruošimo joms metu, kaip tai įtakoja mokinių įsisavintą žinių kiekį bei mokymosi rezultatus. Tyrimo rezultatas - studija.

Raktažodžiai: virtualus mokymasis, virtualaus mokymosi platforma, kompetencijų vystymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma