SHMMF
Ieškoti

Mokymo(si) staretegijų ir mokymo(si) aplinkų įtakos tyrimas mokymo(si) rezultatams
Aprašymas: Tyrimo tikslas: identifikuoti, kokiomis priemonėmis, aplinkomis ir metodais mokiniams geriausiai sekasi mokytis ir kokiomis priemonėmis, aplinkomis ir metodais naudojantis mokytojams ir mokyklų vadovams geriausiai pavyksta vykdyti mokymo(si) procesą. Tyrimo rezultatai parodytų, kokių mokymo(si) priemonių ir aplinkų reikia šiuolaikiniams mokymo(si) poreikiams patenkinti mokykloje mokytojams, mokyklų vadovams ir mokiniams. Parengiama tyrimo ataskaita.

Raktažodžiai: mokymosi strategijos, mokymosi aplinkos, mokymosi rezultatai

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma