SHMMF
Ieškoti

Mokymai, viešos paskaitos nekilnojamo kultūros paveldo klausimais
Aprašymas: Mūsų savimonė ir istorinis paveldas yra tampriai susiję. Tyrinėjant istorinius procesus mes stengiamės atpažinti įvairių visuomenių simbolines struktūras. Per istorinę aplinką mes galime save apibrėžti, surasti ir išryškinti savitumus. Tačiau ją tyrinėdami susiduriame su tam tikra ženklų sistema ir daiktų tekstais (tai tarpininkai – medijos). Su tuo susiduriame daugybėje reiškinių, susijusių su mus pasiekusiais istorijos fragmentais. Įvairiausi artefaktai (daiktai, objektai, reiškiniai, veiksmai) tampa tekstais, kurių funkcija, kaip ir tekstui būdingas kultūrinis kontekstas, mums nežinomi. Filosofijos ir psichologijos katedroje pristatomų edukacinių užsiėmimų metu analizuojami ir vertinami būdai, kuriais kultūrinės ir medijų (tekstų) struktūros sąveikauja su ekonominiais ir politiniais procesais; kaip formuojama pasaulėžiūra ir kokia jos įtaka individo ir visuomenės sąveikai; nagrinėjama, kaip žmonės „savinasi“ ir naudoja kultūrinius tekstus ir praktikas; aiškinama kaip, priklausomai nuo visuomenėje naudojamų kultūrinių tekstų ir praktikų formuojama savivoka bei pasaulėžiūra.

Raktažodžiai: simbolinės struktūros, paveldo pažinimas, viešos paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, medijų istorija, kultūros istorija

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma