SHMMF

Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizė - archeologinio paveldo vertinimas
Aprašymas:
Kultūros paveldas yra esminis elementas formuojantis tapatumo suvokimą, tai ir labai svarbus kultūrinio turizmo išteklius. Istorinė atmintis, kultūrinė vietos reikšmė – svarbus argumentas pagrindžiant objekto ar vietovės svarbą tapatumo dėmens formavimui. Mokslininkas specializuojasi priešistorės ir viduramžių laikotarpio (iki XVIII a.) kultūros, mitologijos, istorijos, archeologijos bei architektūros objektų ar vietovių vertinime, nustatant jų vertingąsias savybes, svarbą ar reikšmę kultūriniame ir istoriniame kontekste bei galimą pritaikymą paveldo sklaidoje.

Raktažodžiai:
paveldo vertinimas, vertingosios savybės, istorija, mitologija, archeologija, architektūra

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma