SHMMF

Taikomieji archeologinio paveldo tyrimai
Aprašymas:
Atliekant restauravimo, statybų ar projektavimo darbus užsakovui neretai tenka dirbti archeologijos paveldo objekto zonoje. Norint tęsti darbus prieš paruošiant projektą, arba jau ruošiantis statybų darbams, galimo užstatymo arba poveikio zonoje paprastai yra atliekami archeologiniai tyrimai. Priklausomai nuo objekto galimi detalūs, žvalgomieji arba archeologinių žvalgymų tyrimai. Archeologijos nekilnojamo kultūros paveldo objektų tyrimą atlieka atitinkamos srities mokslininkas, turintis kvalifikacijos atestatą.

Raktažodžiai:
archeologijos paveldas, istoriniai ir archeologiniai tyrimai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma