SHMMF

Lietuviškų realijų pavadinimai ir jų vertimas anglų, vokiečių ir rusų kalbomis
Aprašymas:
Kalba lemia žmogaus mąstymą, pažinimo procesą, kultūriškai formuoja ir keičia elgseną ir net gyvenimo būdą. Žmonės, augę skirtingose kultūrinėse aplinkose ir kalbantys skirtingomis kalbomis, kitaip interpretuoja tikrovę, kitokia kalbine raiška perteikia pasaulio vaizdinius. Vertėjui tapus tarpsisteminių ir tarpkultūrinių kontekstų tarpininku, vertimo moksle ir kritikoje taip pat kinta konceptualieji pagrindai, metodologiniai sprendimai, kuriuos tyrinėja vertimo tyrėjai. Analizuojamas lietuvių kultūrinių realijų vertimas į anglų, prancūzų, vokieąių, rusų kalbas, vokiečių kalbos realijų vertimas į lietuvių kalbą.

Raktažodžiai:
Realijos, realijų pavadinimai, realijų vertimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma