SHMMF

Skaitmeninės kultūros ir naujųjų medijų kalbos sąveikos tyrimai
Aprašymas:
Kultūros, komunikacijos ir kalbos transformacijų kontekste skaitmeniniame amžiuje atsiveria tarpdalykinių mokslinių tyrimų niša. Įsitvirtinusios nūdienos gyvenime skaitmeninės technologijos lemia naują mąstymo, mokymosi ir bendravimo aplinką. Pasikeitė komunikacijos modeliai, susikūrė ištisos bendruomenės, kurių virtualaus bendravimo poreikis ir būdas iš esmės pakeitė kalbą. Greta sakytinės ir rašytinės atsirado elektroninė kalbos atmaina. Interneto sukeltos transformacijos daugelio yra įvardijamos kaip „skaitmeninių medijų“, sudarančių šių laikų „naujųjų medijų” turinį, eros pradžia. Įvertinus šį globalių pokyčių sąlygojamą kontekstą, būtina tirti skaitmeninę vaizdo kultūrą, naujųjų medijų kalbos komponentus, jos kūrimo bei vartosenos pokyčių tendencijas, įvertinti el. medijų komunikacinį kontekstą ir atskleisti naujųjų medijų kalbos kūrėjo / vartotojo portretą.

Raktažodžiai:
skaitmeninė kultūra; skaitmeninė karta; tinklakalbė; vaizdinė komunikacija; naujųjų medijų kalba

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma