SHMMF

Kalbų dėstymo virtualiose mokymosi aplinkose tyrimai

Raktažodžiai:
virtualios mokymosi aplinkos; kalbų mokymasis

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma