SHMMF
Ieškoti

Kalbų dėstymo virtualiose mokymosi aplinkose tyrimai

Raktažodžiai: virtualios mokymosi aplinkos; kalbų mokymasis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma