SHMMF

Programinės įrangos ir vaizdo žaidimų lietuvinimo tyrimai
Aprašymas:
Tiriamos ir praktiškai pasiūlomos vertimo ir lokalizacijos strategijos, kurios yra praktiškai naudojamos kokybiškai programonės įrangos, vaizdo žaidimų lokalizacijai, testavimui ir pritaikytos programinės įrangos ekspertizei atlikti, atsižvelgiant į lokalizacijos proceso vykdomo kontekstinėje aplinkoje (angl. in-house context) ypatybes ir išskirtinumą. Praktiškai pritaikant semantines, pragmatines ir gramatines vertimo strategijas ir dirbant multimodalinėje (vaizzo, graso, grafikos) aplinkoje yra užtikrinama Lietuvai pritaikomų programinės įrangos ir kitų skaitmeninių produktų kokybė.

Raktažodžiai:
programinės įrangos lokalizavimas, vertimas, adaptavimas, lietuvinimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma