SHMMF

LiTunes“ – mobili aplikacija/programėlė skirta klasifikuoti lietuvišką muziką mokslininkams bei turistams

Raktažodžiai:
Lietuvių muzika, mokslininkai, turistai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma