SHMMF

„Sympossible“ – mobili aplikacija/programėlė pilnam dalyvavimo kongresuose ir simpoziiumuose valdymui
Aprašymas:
dalyvavimo konferencijose valdymas

Raktažodžiai:
dalyvavimo konferencijose valdymas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma