SHMMF

Koncertų įrašų redagvimo metodikos parengimas

Raktažodžiai:
Koncertų įrašai, redagavimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma