SHMMF
Ieškoti

Koncertų įrašų redagvimo metodikos parengimas

Raktažodžiai: Koncertų įrašai, redagavimas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma