SHMMF

Kūrybinio proceso rengiant muzikos fonogramas tyrimas

Raktažodžiai:
Fonograma, kūrinys

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma