SHMMF

Senųjų garso įrašų restauravimo ir redagavimo galimybių studija

Raktažodžiai:
Garso įrašai, restauravimas, redagavimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma