SHMMF

Organizacijos darbuotojų kūrybiškumo vystymas: mokymo metodikų / programų rengimas ir realizavimas
Aprašymas:
Kokį kūrybinį potencialą turi organizacijos darbuotojai ir kokios sudarytos sąlygos jam atsiskleisti? Naudojant psichologines metodikas, laikantis etikos normų, gali būti įvertintos darbuotojų vidinės savybės, turinčios įtaką kūrybiškumui. Analizuojama motyvavimo sistema ir vadovavimo stilius, kaip kūrybinį potencialą skatinantys ar blokuojantys veiksniai; pateikiamos rekomendacijos. Įvertinus sprendžiamų problemų pobūdį, pasiūlomos jas geriausiai atitinkančios kūrybinio mąstymo technikos bei darbuotojai apmokomi jas naudoti. Darbuotojai mokomi kūrybiško problemų sprendimo komandoje, derinant skirtingus gėbėjimus, asmeninius stilius ir lūkesčius.

Raktažodžiai:
Darbuotojų kūrybiškumas, kūrybiškumo vystymas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma