SHMMF

Organizacijos darbuotojų emocinio intelekto potencialo įvertinimas ir vystymo programų kūrimas
Aprašymas:
Emocinio intelekto rodiklių: savo emocijų pažinimo ir reguliavimo; kitų emocijų pažinimo ir reguliavimo; manipuliavimo; socialinių tarpasmeninių su emocijomis suijusių situacijų sprendimo, emocijų identifikavimo garsiniuose signaluose (balso intonacijose) ir emocijų atsispindičių veido išraiškose (nuotraukose) psichologinis įvertinimas. bendro emocinio intelekto lygio nustatymas. Emocinio intelekto ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas.

Raktažodžiai:
Emocinis intelektas, savo emocijų pažinimas ir valdymas; kitų emocijų pažinimas ir valdymas; manipuliavimas; emocijų atpažinimas pagal veido išraiškas; socialinių emocinių situacijų sprendimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma