SHMMF

Organizacijų vadybos psichologinių aspektų efektyvinimas: problemų diagnostika, mokymo metodikų/programų rengimas ir realizavimas
Aprašymas:
Įvairiapusis organizacijos psichosocialinės aplinkos įvertinimas integruojant taikomosios psichologijos ir vadybos principus, rekomendacijų teikimas siekiant užtikrinti darbuotojų motyvaciją, produktyvumą, pasitenkinimą darbu ir įsipareigojimą organizacijai. Mokymai darbuotojams: 1. Efektyvios komunikacijos (vidinės ir išorinės), bendravimo su "sunkiais" klienais, manipuliacijų valdymo principų mokymas. 2. Tarpusavio santykių tobulinimo, priekabiavimo ir patyčių darbe prevencijos bei įveikimo mokymai. 3. Gebėjimo efektyviai spręsti konfliktines situacijas ugdymas. 4. Streso valdymo metodų mokymai.

Raktažodžiai:
Darbuotojų santykiai/konfliktai/priekabavimas ir patyčios darbe: Tolerancijos ir pozityvių santykių formavimas. Psichosocialiniai rizikos veiksniai organizacijose ir jų valdymas, organizacijos vidinė ir išorinė komunikacija

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma