SHMMF

Taikomieji psichologiniai organizacijų tyrimai
Aprašymas:
Įvairiapusis organizacijos psichosocialinės aplinkos įvertinimas integruojant taikomosios psichologijos ir vadybos principus, rekomendacijų teikimas siekiant užtikrinti darbuotojų motyvaciją, produktyvumą, pasitenkinimą darbu ir įsipareigojimą organizacijai. 1. Psichologinių darbo aplinkos aspektų, darbuotojų tarpusavio santykių įvertinimas, psichologinio smurto ir patyčių darbe identifikavimas. 2. Vadovavimo stilių ir vadovo bendravimo tyrimai. 3. Konfliktų priežasčių, taikomų sprendimo strategijos nustatymas 4. Streso lygio organizacijoje įvertinimas, psichologinių stresorių nustatymas, streso poveikio asmens sveikatai įvertinimas. 5. Asmenybės tipologiniai tyrimai, asmenybės psichodiagnostinis įvertinimas; 6. Įvairių socialinių nuostatų (pvz., nuostatų darbo atžvilgiu), lojalumo ir įsipareigojimo organizacijai ir pan. tyrimai.

Raktažodžiai:
Vadovavimo styliaus ir vadovo efektyvumo tyrimai, Organizacijos klimato tyrimas ir pschosocialinių organizacijos veiksnių įvertinimas, Darbuotojų santykių/konfliktų/priekabiavimo ir patyčių darbe tyrimai, Streso ir sveikatos darbe tyrimai, Asmenybės tyrimai.Socialinių nuostatų tyrimai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma