SHMMF

Tarpkultūrinės vadybos principų, sąsajų su etikos normomis tyrimas šalies įmonėse

Raktažodžiai:
Tarpkultūrinės vadybos principai, etikos normos, įmonės

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma