SHMMF
Ieškoti

Tarpkultūrinės vadybos principų, sąsajų su etikos normomis tyrimas šalies įmonėse

Raktažodžiai: Tarpkultūrinės vadybos principai, etikos normos, įmonės

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma