SHMMF

Šalies kultūros politikos formavimo ypatumų vertinimas ES kontekste;

Raktažodžiai:
Šalies kultūros politika, kultūros politikos formavimas, ES

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma