SHMMF

Šalies kultūrinės integracijos būklės ir integracijos gilinimo galimybių numatymas;

Raktažodžiai:
Kultūrinė integracija, ES šalys

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma