SHMMF

Tarpkultūrinės vadybos principų ir etinių normų derinimo ES įmonėse ištyrimas

Raktažodžiai:
Tarpkultūrinė vadyba, etika, etikos normos, ES įmonės

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma