SHMMF

ES šalių kultūros politikos formavimo multikultūralizmo pagrindu vertinimas
Aprašymas:
Laisvo asmenų judėjimo kontekste multikultūralizmas yra neišvengiamas reiškinys, tačiau šiandien multikultūralizmo doktrina, kurios esmė glūdi kultūrų įvairovės toleravime, susiduria su tam tikrais trūkumais, kurie valstybėms nepadeda tvarkytis su multikultūriniais iššūkiais. Šie tyrimai orientuoti į ES šalių kultūros politikos formavimo procesus atsižvelgiant į šiandienines tendencijas.

Raktažodžiai:
ES kultūros politika, ES šalys, multikultūralizmas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma