SHMMF

Esminių ES kultūrinės integracijos krypčių identifikavimas;

Raktažodžiai:
ES kultūrinė integracija, ES procesai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma