SHMMF
Ieškoti

Esminių ES kultūrinės integracijos krypčių identifikavimas;

Raktažodžiai: ES kultūrinė integracija, ES procesai

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma