SHMMF

Tarpkultūrinės vadybos ir etikos sandūros ES verslo aplinkoje;

Raktažodžiai:
Tarpkultūrinė vadyba, etika, ES verslo aplinka

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma