SHMMF
Ieškoti

Tarpkultūrinės vadybos ir etikos sandūros ES verslo aplinkoje;

Raktažodžiai: Tarpkultūrinė vadyba, etika, ES verslo aplinka

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma