SHMMF

ES šalių kultūros politikos formavimas;

Raktažodžiai:
ES, kultūros politika, ES šalys

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma