SHMMF

ES kultūrinės integracijos procesų analizė;

Raktažodžiai:
ES kultūrinė integracija, ES porcesai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma