SHMMF

Informacijos apie Europos integracijos procesus sklaida Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Raktažodžiai:
Informacijos sklaida, Europos integracijos procesai, Europos Sąjunga

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma