SHMMF

Europinės tapatybės ir vertybių formavimasis (-as) viešojoje nuomonėje (Lietuvoje ir Europos Sąjungoje)

Raktažodžiai:
Europinė tapatybė, Europinės vertybės

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma