SHMMF

Europos integracijos procesai

Raktažodžiai:
Europos Sąjunga, Europos integracija, integracijos procesai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma