SHMMF

Įmonės įėjimo galimybių į ES vidaus rinką studija

Raktažodžiai:
ES vidaus rinka, įmonės galimybių studija

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma