SHMMF

Šalies makroekonominio stabilumo užtikrinimo priemonių numatymas

Raktažodžiai:
Makroekonomikos stabilumas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma