SHMMF
Ieškoti

Šalies makroekonominio stabilumo užtikrinimo priemonių numatymas

Raktažodžiai: Makroekonomikos stabilumas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma