SHMMF

Socialinių ir ekonominių determinantų, nusakančių kapitalo srautus išskyrimas

Raktažodžiai:
Socialiniai determinantai, ekonominiai determinantai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma