SHMMF

Šalies patrauklumo TUI studija
Aprašymas:
Tiesioginės užsienio investicijos - vienas pagrindinių šalies ekonomikos stabilumą ir tvirtumą demostruojančių elementų. Todėl būtina sukurti visaapimantį kriterijų rinkinį, kuris galėtų būti naudojamas tiriant bet kokios valstybės patrauklumo lygį tiesioginėms užsienio investicijoms.

Raktažodžiai:
Tiesioginės užsienio investicijos (TUI)

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma