SHMMF

ES makroekonominio (finansinio) stabilumo užtikrinimo sąlygos bei priemonės
Aprašymas:
Pastaroji pasaulinė ekonominė ir finansinė krizė sukėlė daug neigiamų padarinių ne tik ekonomikų stabilumui, tačiau ir nesklandumų socialinėse gyvenimo srityse. Kadangi praktiniame gyvenime taikomų makroekonominio stabilumo užtikrinimo priemonių nepakanka arba jos naudojamos neefektyviai, būtina jas analizuoti pasitelkiant makroekonominio stabilumo teorijas ir siekiant identifikuoti kuo daugiau veiksnių, kurie gali užtikrinti šalių ar regionų ekonomikų stabilumą.

Raktažodžiai:
Makroekonomikos stabilumas; Europos Sąjunga

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma