SHMMF

Gyventojų nuomonės apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas taikomieji tyrimai
Aprašymas:
"Siekiant atlikti lyginamąją analizę apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas, būtų aktualu parengti standartizuotą klausimyną, kuriuo remiantis būtų atliekami tyrimai visose savivaldybėse. "

Raktažodžiai:
savivaldybės, viešosios paslaugos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma