SHMMF
Ieškoti

Gyventojų nuomonės apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas taikomieji tyrimai
Aprašymas: "Siekiant atlikti lyginamąją analizę apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas, būtų aktualu parengti standartizuotą klausimyną, kuriuo remiantis būtų atliekami tyrimai visose savivaldybėse. "

Raktažodžiai: savivaldybės, viešosios paslaugos

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma