SHMMF

Savivaldybių veiklos strateginės analizės taikomieji tyrimai
Aprašymas:
Galėtų būti tiriama, kokie rodikliai yra aktualiausi vertinant savivaldybių veiklą, strateginio planavimo dokumentus. Savivaldybėms būtų aktualu, kad būtų pasiūlyti standartizuoti rodikliai, renkami iš visų savivaldybių, kurie leistų palyginti skirtingų savivaldybių veiklą bei vystymosi netolygumus.

Raktažodžiai:
savivaldybės, veiklos strategija

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma