SHMMF

Urbanistinės ir aplinkos politikos taikomieji tyrimai

Raktažodžiai:
urbanistinė politika, aplinkos politika

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma