SHMMF

Kultūros politikos tyrimai
Aprašymas:
Kultūra ir kultūros politika, ugdymas karjerai ir šeimos politika reikalauja nuolatinio tyrimo šiuolakinės visuomenės iššūkių kontekste. Tai padės ne fiksuoti esamą sitauciją, bet ir lyginti ją su kitomis šalimis bei prognozuoti galimus pokyčius. Tai pagrindžia tyrimų įvardintose srityse aktualumą bei praktinį pritaikomumą.

Raktažodžiai:
kultūros politika

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma