SHMMF

Socialinių medijų tyrimai
Aprašymas:
Tyrimo aktualumą pagrindžia tai, jog naujosios socialinės medijos yra globalus reiškinys, todėl ši tematika sulaukia itin didelio dėmesio įvairiose šalyse. Šimtams milijonų žmonių visame pasaulyje, priklausančių tokioms medijoms kaip Facebook, Google , Twitter ar LinkedIn, socialinės sąveikos šiose platformose tapo neatsiejama jų gyvenimo dalis. Kaip tik todėl jos potencialiai daro įtaką individų socialinei sąveikai, viena vertus ženkliai išplėsdamos bendravimo galimybes, kita vertus primesdamos socialinėms sąveikoms naujų iššūkių ir pavojų. Todėl aktualūs tokie tyrimai kaip, kokią įtaką naujosios socialinės medijos daro gyventojų bendruomeniškumui, lietuvio tapatumui, pilietiškumui, kaip keičiasi ar nesikeičia socialinė sąveika virtualioje erdvėje ir kiti panašūs klausimai.

Raktažodžiai:
socialinės medijos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma