SHMMF

Jaunimo gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties stebėsenos metodika
Aprašymas:
Parengta jaunimo socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų stebėsenos metodologija, įgalinanti kompleksiškai vertinti jaunimo situaciją Lietuvoje ir ES.

Raktažodžiai:
jaunimas, socialinė atskirtis

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma