SHMMF

Jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos rodiklių metodika
Aprašymas:
Parengta jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos metodika, įgalinanti kompleksiškai vertinti jaunimo situaciją darbo rinkoje Lietuvoje ir ES.

Raktažodžiai:
jaunimas, jaunimas darbo rinkoje

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma