SHMMF

Lygių galimybių tyrimai
Aprašymas:
Parengtos lytiškumo, amžiaus, negalios ir kt. tyrimų metodikos, įgalinančios komplesiškai vertinti lygių galimybių situaciją.

Raktažodžiai:
lygios galimybės

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma